POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

CHętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Zgłoszenie naruszenia prawa

W związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, informujemy, że wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia prawa w EPL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością można kierować:
za pomocą poczty elektronicznej na adres poland.speakup@eplglobal.com
w formie listownej na adres: EPL Poland sp. z o.o., Dyrektor Zakładu, ul. Mahatmy Gandhiego 1, 66-300 Międzyrzecz.

Siedziba Spółki:
Grobla 21,
61-858 Poznań


Zakład Produkcyjny:
Mahatmy Gandhiego 1,
66-300 Międzyrzecz

eppreception@eplglobal.com

Tel. recepcja: (+48) 957 427 900

NIP 778-143-74-67
REGON 300325081
KRS 0000257126

2020 bBranding

EPL Poland sp. z o.o.  podaje do publicznej wiadomości informację o strategii podatkowej zrealizowanej przez Spółkę w celu realizacji obowiązku określonego w art. 27c w związku z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa o CIT).